Sổ kết quả

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 23/04/2018

Đặc biệt32369
Giải nhất97691
Giải nhì8924007680
Giải ba066280502594129
657204551875574
Giải tư2181418549739648
Giải năm596309459232
847397677146
Giải sáu677816271
Giải bảy99632777

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 22/04/2018

Đặc biệt29568
Giải nhất72177
Giải nhì2099218154
Giải ba911084442267881
154199333163137
Giải tư8049726535687849
Giải năm149880725921
675315528851
Giải sáu915226411
Giải bảy53006825

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 21/04/2018

Đặc biệt69966
Giải nhất77778
Giải nhì1933118945
Giải ba462374813371875
078854583867656
Giải tư0296182737675764
Giải năm171302800727
613421826086
Giải sáu984843753
Giải bảy52309716

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 20/04/2018

Đặc biệt23061
Giải nhất63094
Giải nhì3123847613
Giải ba721445564389018
420977812165008
Giải tư8768321097409906
Giải năm122267026256
461010288138
Giải sáu612930941
Giải bảy77234437

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 19/04/2018

Đặc biệt34580
Giải nhất02976
Giải nhì5998550213
Giải ba661449317990465
764581494596862
Giải tư8663141265406534
Giải năm423567834787
449680339992
Giải sáu290154813
Giải bảy70314123

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 18/04/2018

Đặc biệt73822
Giải nhất51221
Giải nhì6557289121
Giải ba391362989662517
379943393298555
Giải tư3435092361908109
Giải năm303596866195
580341388943
Giải sáu739934618
Giải bảy34821486

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 17/04/2018

Đặc biệt83064
Giải nhất63908
Giải nhì0008645065
Giải ba517180905586672
669075102951214
Giải tư2567382246258581
Giải năm552499017149
220279311304
Giải sáu416639040
Giải bảy83383530

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 16/04/2018

Đặc biệt20546
Giải nhất98458
Giải nhì6776678121
Giải ba154207111858387
058770975746879
Giải tư6865975366022440
Giải năm335794769255
694491853541
Giải sáu831638639
Giải bảy92019122

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 15/04/2018

Đặc biệt25452
Giải nhất93274
Giải nhì0119774113
Giải ba718840198301788
205311361085984
Giải tư7102184808520291
Giải năm327789517847
802962576856
Giải sáu485132558
Giải bảy88896596

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 14/04/2018

Đặc biệt71370
Giải nhất31932
Giải nhì7007228656
Giải ba519464012881829
712331200281055
Giải tư0007658945679017
Giải năm954877681305
777941634922
Giải sáu847627998
Giải bảy95698861

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 13/04/2018

Đặc biệt42501
Giải nhất72498
Giải nhì1816962731
Giải ba490249786630462
092476526639261
Giải tư8391991589876285
Giải năm612941000407
303102251401
Giải sáu816638153
Giải bảy78151241

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 12/04/2018

Đặc biệt70118
Giải nhất79399
Giải nhì3034614110
Giải ba468378787212615
098538995189315
Giải tư0331533660440810
Giải năm374251768986
816735435461
Giải sáu356676232
Giải bảy50087316

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 11/04/2018

Đặc biệt34765
Giải nhất37684
Giải nhì8809771397
Giải ba907948550013073
557830924148459
Giải tư0851918184835890
Giải năm586315497222
051651182325
Giải sáu349546060
Giải bảy31411190

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 10/04/2018

Đặc biệt79188
Giải nhất11608
Giải nhì5598831452
Giải ba269211932637623
162783120726160
Giải tư2129985262260485
Giải năm988208907722
755133433572
Giải sáu323473119
Giải bảy62673996

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 09/04/2018

Đặc biệt97323
Giải nhất28210
Giải nhì7974011614
Giải ba647829413902750
861870188626902
Giải tư0812486805297629
Giải năm608910016236
674394811528
Giải sáu121541115
Giải bảy54574285

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 08/04/2018

Đặc biệt61763
Giải nhất83146
Giải nhì0552817586
Giải ba962973008908951
610985054513488
Giải tư0064921641621943
Giải năm078467350390
426880427695
Giải sáu144116015
Giải bảy59633863

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 07/04/2018

Đặc biệt91498
Giải nhất08703
Giải nhì8663351921
Giải ba218229659644238
472286097615357
Giải tư3728121390975452
Giải năm215257233408
486358762240
Giải sáu845195218
Giải bảy43614739

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 06/04/2018

Đặc biệt76309
Giải nhất71344
Giải nhì8309196467
Giải ba537741382845210
964300026897985
Giải tư6901515406812740
Giải năm787157963601
481575691885
Giải sáu229397880
Giải bảy61972666

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 05/04/2018

Đặc biệt37294
Giải nhất18441
Giải nhì3450050110
Giải ba528104576707407
951286158466582
Giải tư8746974609136900
Giải năm465098975864
857777186082
Giải sáu935433855
Giải bảy64676558

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 04/04/2018

Đặc biệt64482
Giải nhất92209
Giải nhì6089376843
Giải ba513177742746594
632741990783138
Giải tư3108286822517267
Giải năm619270828196
034038637013
Giải sáu752226355
Giải bảy87108636

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 03/04/2018

Đặc biệt85446
Giải nhất75389
Giải nhì1391848474
Giải ba182730743522154
929542836014724
Giải tư2888698210625422
Giải năm687674936976
814825074808
Giải sáu563503603
Giải bảy96085321

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 02/04/2018

Đặc biệt19012
Giải nhất66979
Giải nhì6628359645
Giải ba805497968585104
142612018212310
Giải tư2145455550768695
Giải năm946888742843
164075132174
Giải sáu241219499
Giải bảy37105642

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 01/04/2018

Đặc biệt75571
Giải nhất12597
Giải nhì4717645144
Giải ba469916761810970
520114115554675
Giải tư3076149621221056
Giải năm352692903196
570562203395
Giải sáu480715079
Giải bảy88172931

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 31/03/2018

Đặc biệt34439
Giải nhất50618
Giải nhì8280647504
Giải ba813122837464402
965802056199757
Giải tư4464261412839395
Giải năm919542703588
070844869241
Giải sáu661946612
Giải bảy93239887

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 30/03/2018

Đặc biệt44900
Giải nhất01901
Giải nhì4263214394
Giải ba303209764707411
776858300719932
Giải tư2110115919246040
Giải năm172822306406
110308163736
Giải sáu483540546
Giải bảy90117647

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 29/03/2018

Đặc biệt46168
Giải nhất35100
Giải nhì4544242480
Giải ba594441424749844
409766960887369
Giải tư5588205806138750
Giải năm654447352565
619019930367
Giải sáu883262435
Giải bảy00983803

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 28/03/2018

Đặc biệt23588
Giải nhất71527
Giải nhì7695030288
Giải ba964714022052454
599324207181229
Giải tư4262523257674869
Giải năm240938513971
138100501355
Giải sáu826292764
Giải bảy85429421

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 27/03/2018

Đặc biệt18467
Giải nhất74831
Giải nhì6279841578
Giải ba493599434536789
217706308239644
Giải tư7280765032584403
Giải năm345057076461
892908755656
Giải sáu924622968
Giải bảy67221812

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 26/03/2018

Đặc biệt07223
Giải nhất61711
Giải nhì4685595485
Giải ba737378460941964
125366204918346
Giải tư3979582833799170
Giải năm932628118997
842718508596
Giải sáu869181503
Giải bảy62550469

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 25/03/2018

Đặc biệt96594
Giải nhất37031
Giải nhì4875554059
Giải ba648221442905518
877771221551378
Giải tư1427548145719027
Giải năm865717569798
014374247734
Giải sáu772877409
Giải bảy93210287

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 24/03/2018

Đặc biệt05545
Giải nhất79663
Giải nhì5981506489
Giải ba127370351900128
814652601357782
Giải tư7986924973499397
Giải năm154443675667
841328114317
Giải sáu251315489
Giải bảy67859709

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 23/03/2018

Đặc biệt14613
Giải nhất30643
Giải nhì4729664127
Giải ba074525943433491
294325216063793
Giải tư7248035983466404
Giải năm496713174677
818715052217
Giải sáu192442506
Giải bảy34769926

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 22/03/2018

Đặc biệt29539
Giải nhất92285
Giải nhì3669832134
Giải ba258006220092988
899239609531680
Giải tư0834247452780473
Giải năm223030209906
164748711894
Giải sáu178641625
Giải bảy16817182

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 21/03/2018

Đặc biệt68585
Giải nhất78440
Giải nhì9484683179
Giải ba524483597207845
955990886564268
Giải tư9181700363245539
Giải năm164823503563
068780356740
Giải sáu185205703
Giải bảy30606696

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 20/03/2018

Đặc biệt61165
Giải nhất44567
Giải nhì2779830957
Giải ba774389011386427
528332058352033
Giải tư6943492703440106
Giải năm514887127925
494691463357
Giải sáu840332188
Giải bảy37363377

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 19/03/2018

Đặc biệt08294
Giải nhất53318
Giải nhì6761347624
Giải ba457153644353579
131196339664525
Giải tư5127458414425678
Giải năm561047184781
559379869633
Giải sáu692037840
Giải bảy85836247

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 18/03/2018

Đặc biệt58038
Giải nhất30473
Giải nhì0235399831
Giải ba063067307395081
507995203395033
Giải tư7236339226300744
Giải năm837570121923
695457043545
Giải sáu005559489
Giải bảy05129960

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 17/03/2018

Đặc biệt81636
Giải nhất20400
Giải nhì7960966006
Giải ba644180766756587
547387234229170
Giải tư6227052491149120
Giải năm031572639675
120227811525
Giải sáu015811207
Giải bảy00666236

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 16/03/2018

Đặc biệt24049
Giải nhất13325
Giải nhì9853516883
Giải ba011525736878542
007987276619845
Giải tư0271998369068526
Giải năm973829487585
987087023554
Giải sáu687217133
Giải bảy13677822

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 15/03/2018

Đặc biệt46416
Giải nhất27906
Giải nhì3699831805
Giải ba012800591435543
943080292083986
Giải tư2642728171525097
Giải năm249190076147
043763397056
Giải sáu506865806
Giải bảy27128671

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 14/03/2018

Đặc biệt90354
Giải nhất08135
Giải nhì7839238911
Giải ba777715675938562
993805454906840
Giải tư7740897798907693
Giải năm072777393343
890708917125
Giải sáu251088423
Giải bảy29750654

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 13/03/2018

Đặc biệt58507
Giải nhất78398
Giải nhì4736915246
Giải ba514460118062560
553753726330151
Giải tư0004960858980727
Giải năm020976418392
092612591744
Giải sáu092095262
Giải bảy57732528

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 12/03/2018

Đặc biệt17577
Giải nhất34681
Giải nhì2316718067
Giải ba179890677651618
855875531471375
Giải tư6750863430918847
Giải năm896135302117
433693390488
Giải sáu683526152
Giải bảy41905644

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 11/03/2018

Đặc biệt35229
Giải nhất99816
Giải nhì4824728749
Giải ba410221620089236
136968663064388
Giải tư7143011022863258
Giải năm547335426649
592301978699
Giải sáu995870504
Giải bảy32959973

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 10/03/2018

Đặc biệt03830
Giải nhất82039
Giải nhì4006654037
Giải ba111774643678909
276905783158864
Giải tư1851452798097672
Giải năm864534693828
683047941235
Giải sáu3851133754
Giải bảy48912706

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 09/03/2018

Đặc biệt21423
Giải nhất52724
Giải nhì7360773054
Giải ba347876891155917
748210533107407
Giải tư5497777595511559
Giải năm338735634738
984484317037
Giải sáu017634132
Giải bảy09530665

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 08/03/2018

Đặc biệt00998
Giải nhất37937
Giải nhì663498952
Giải ba160577720525923
534144060022385
Giải tư1106593490707414
Giải năm522938588615
641921835014
Giải sáu829218375
Giải bảy58417524

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 07/03/2018

Đặc biệt85983
Giải nhất16814
Giải nhì4475067870
Giải ba226498925886950
513402348611418
Giải tư7713911033417024
Giải năm858136601468
174274140007
Giải sáu005602372
Giải bảy94063582

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 06/03/2018

Đặc biệt93060
Giải nhất79907
Giải nhì5801897198
Giải ba778957748803695
044859969197185
Giải tư1093487995834975
Giải năm245577661097
882447798163
Giải sáu048815495
Giải bảy17655894

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 05/03/2018

Đặc biệt98565
Giải nhất40560
Giải nhì1392655752
Giải ba009604399677458
558669620148172
Giải tư9519917975793626
Giải năm394788895427
765047754811
Giải sáu096998568
Giải bảy70569657

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 04/03/2018

Đặc biệt16873
Giải nhất28319
Giải nhì2710294927
Giải ba289292710677784
883538697930885
Giải tư3619796665582339
Giải năm182753295358
615286090987
Giải sáu213159716
Giải bảy31152689

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 03/03/2018

Đặc biệt90586
Giải nhất60072
Giải nhì2871926258
Giải ba060493846423482
07093907451419
Giải tư1122153802562956
Giải năm018259851629
207130398752
Giải sáu219159356
Giải bảy84522231

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 02/03/2018

Đặc biệt05180
Giải nhất16830
Giải nhì5231988685
Giải ba506517734690485
771219378988026
Giải tư4926697605378804
Giải năm156995492209
206530992751
Giải sáu788481180
Giải bảy39683579

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 01/03/2018

Đặc biệt94228
Giải nhất65600
Giải nhì7369473812
Giải ba550155851505560
368828956813143
Giải tư0799712916578504
Giải năm852661440473
215411357883
Giải sáu924809559
Giải bảy24999112

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 28/02/2018

Đặc biệt71657
Giải nhất84700
Giải nhì1639262229
Giải ba736863047943699
515726281514625
Giải tư1915063729115413
Giải năm049129871792
713369783660
Giải sáu387786585
Giải bảy82568761

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 27/02/2018

Đặc biệt36366
Giải nhất92352
Giải nhì8888412671
Giải ba283526562557562
653463479838384
Giải tư3803172372072276
Giải năm929664680633
961918390727
Giải sáu582895346
Giải bảy53793211

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 26/02/2018

Đặc biệt50039
Giải nhất30294
Giải nhì0418185789
Giải ba859509398300317
797449274720940
Giải tư1802123904316228
Giải năm064123293741
673219426318
Giải sáu124702193
Giải bảy20045460

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 25/02/2018

Đặc biệt64510
Giải nhất09008
Giải nhì7148736603
Giải ba660238945482827
229571754917008
Giải tư3722807057315338
Giải năm619059308393
821653415499
Giải sáu555452958
Giải bảy21298535

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 24/02/2018

Đặc biệt00154
Giải nhất67018
Giải nhì5513556128
Giải ba907088649418520
620770268325677
Giải tư9406739837209188
Giải năm275037570312
960630830925
Giải sáu9931114619
Giải bảy82457672

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 23/02/2018

Đặc biệt61444
Giải nhất48915
Giải nhì8198467377
Giải ba931822171963464
721840304834348
Giải tư7359606088529547
Giải năm269579808798
779243141756
Giải sáu286816555
Giải bảy51922102

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 22/02/2018

Đặc biệt69965
Giải nhất48034
Giải nhì5881325488
Giải ba818106822002324
661677402447113
Giải tư6591083441170891
Giải năm632378189359
000458860061
Giải sáu471495055
Giải bảy09904765

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 21/02/2018

Đặc biệt29059
Giải nhất31161
Giải nhì8784253997
Giải ba733547827725794
906577461037523
Giải tư3375344300612797
Giải năm289790272330
005184380841
Giải sáu848437617
Giải bảy06058577

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 20/02/2018

Đặc biệt38528
Giải nhất11234
Giải nhì7741248500
Giải ba372585173378515
928036954234376
Giải tư9311644603144091
Giải năm192315924683
607723301001
Giải sáu813084209
Giải bảy85149083

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 19/02/2018

Đặc biệt81908
Giải nhất53145
Giải nhì9062969735
Giải ba303826031983055
265915472908744
Giải tư2854437147382051
Giải năm587555618879
105276928898
Giải sáu904598209
Giải bảy99058242

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 14/02/2018

Đặc biệt83871
Giải nhất40506
Giải nhì1232692120
Giải ba636289766485587
155777864145273
Giải tư6382399366960900
Giải năm993858552502
100560940552
Giải sáu895284815
Giải bảy50601512

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 13/02/2018

Đặc biệt56489
Giải nhất57966
Giải nhì6712359792
Giải ba927896395107949
971665315761225
Giải tư3063115249024131
Giải năm542472954776
162338221587
Giải sáu335553556
Giải bảy20784980

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 12/02/2018

Đặc biệt40999
Giải nhất51919
Giải nhì6017745050
Giải ba143028398811179
148605959303139
Giải tư7500827785331766
Giải năm378568136587
273538586166
Giải sáu819139391
Giải bảy25022995

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 11/02/2018

Đặc biệt49568
Giải nhất09737
Giải nhì1000832376
Giải ba353534572198280
657375390834859
Giải tư3698572209376979
Giải năm181273055236
947420026862
Giải sáu667125527
Giải bảy66108163

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 10/02/2018

Đặc biệt93481
Giải nhất18583
Giải nhì4688908699
Giải ba735407292288762
121380718078416
Giải tư3404863038020054
Giải năm200655642050
334798429873
Giải sáu705866430
Giải bảy88153205

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 09/02/2018

Đặc biệt18625
Giải nhất75580
Giải nhì6785478266
Giải ba536012105015139
985972899571412
Giải tư7053497723940302
Giải năm612080684035
555480775542
Giải sáu781368493
Giải bảy56946850

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 08/02/2018

Đặc biệt68975
Giải nhất46361
Giải nhì1392661553
Giải ba618602962926470
254799682585955
Giải tư7862714870440127
Giải năm157757522821
321189414515
Giải sáu676983513
Giải bảy98153885

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 07/02/2018

Đặc biệt74825
Giải nhất35277
Giải nhì5371795181
Giải ba497069575286884
285609590137401
Giải tư9693441500046255
Giải năm377318883288
129624501979
Giải sáu272243232
Giải bảy92641280

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 06/02/2018

Đặc biệt68495
Giải nhất10348
Giải nhì1392628933
Giải ba050580338686702
534713931379780
Giải tư1485083775934217
Giải năm276088041151
329957660458
Giải sáu336173388
Giải bảy18541198

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 05/02/2018

Đặc biệt36829
Giải nhất46404
Giải nhì4740799156
Giải ba418047455336631
053915090026450
Giải tư2085366986868555
Giải năm251231942197
147890321767
Giải sáu464471484
Giải bảy73412477

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 04/02/2018

Đặc biệt52643
Giải nhất44138
Giải nhì8689084230
Giải ba619092043567671
710992698314879
Giải tư7367347554657974
Giải năm448860251328
631928336835
Giải sáu79328703
Giải bảy53033832

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 03/02/2018

Đặc biệt37601
Giải nhất93185
Giải nhì2700813479
Giải ba805112282716815
203151263434210
Giải tư5575610637579579
Giải năm949854772404
512335848876
Giải sáu183867764
Giải bảy63404903

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 02/02/2018

Đặc biệt61573
Giải nhất15068
Giải nhì8130517862
Giải ba936870018691229
569418879842216
Giải tư0275772502743400
Giải năm317374807872
379714225730
Giải sáu060302004
Giải bảy48236970

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 01/02/2018

Đặc biệt40951
Giải nhất72911
Giải nhì2837396155
Giải ba388846445082966
306360388340691
Giải tư2188734465715842
Giải năm507790887074
643313897040
Giải sáu180804717
Giải bảy70424403

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 31/01/2018

Đặc biệt74348
Giải nhất51973
Giải nhì3484746622
Giải ba083271588230660
282217432354547
Giải tư9454215352894551
Giải năm394317708009
874635742588
Giải sáu350515184
Giải bảy75860310

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 30/01/2018

Đặc biệt93729
Giải nhất17440
Giải nhì8246546991
Giải ba410859363842424
075243818160956
Giải tư4099360288579075
Giải năm277051492546
076249918735
Giải sáu403683996
Giải bảy31514720

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 29/01/2018

Đặc biệt75547
Giải nhất01072
Giải nhì4013521672
Giải ba653414273701717
361337800458957
Giải tư3026038869536672
Giải năm465092241015
283958458902
Giải sáu045970726
Giải bảy32945033

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 28/01/2018

Đặc biệt98451
Giải nhất87408
Giải nhì3574574625
Giải ba665850202956196
664497841827327
Giải tư7598599462423634
Giải năm648821106922
942132865590
Giải sáu872187976
Giải bảy50949543

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 27/01/2018

Đặc biệt31583
Giải nhất64721
Giải nhì8907275317
Giải ba635206319325119
320822486499134
Giải tư4611180294163012
Giải năm653373867580
798245532079
Giải sáu961650229
Giải bảy35150591

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 26/01/2018

Đặc biệt82445
Giải nhất20544
Giải nhì0561705935
Giải ba547816681449277
162305104769991
Giải tư0072086369939196
Giải năm512685325012
642879209243
Giải sáu311690580
Giải bảy01644695

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 25/01/2018

Đặc biệt60568
Giải nhất70326
Giải nhì7238918622
Giải ba414972453390944
060937191977901
Giải tư9521744655679402
Giải năm987578322554
916202366892
Giải sáu275091132
Giải bảy93004109

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 24/01/2018

Đặc biệt41657
Giải nhất75242
Giải nhì4864915956
Giải ba329178795153610
053267417752903
Giải tư1370694065093527
Giải năm395509128522
525978106562
Giải sáu543412939
Giải bảy35601146

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 23/01/2018

Đặc biệt33101
Giải nhất13699
Giải nhì0644853556
Giải ba415458712133421
793294041774711
Giải tư5473917301551088
Giải năm285777729878
630429926155
Giải sáu162482521
Giải bảy98003029

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 22/01/2018

Đặc biệt24960
Giải nhất71816
Giải nhì4845665007
Giải ba452041417117814
088142448430480
Giải tư4822780876784950
Giải năm596714504285
805290149066
Giải sáu828354136
Giải bảy26185065

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 21/01/2018

Đặc biệt87139
Giải nhất63885
Giải nhì5804368562
Giải ba082904824990725
618157335479862
Giải tư5708200172767111
Giải năm420255854054
673677707922
Giải sáu896943594
Giải bảy52804871

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 20/01/2018

Đặc biệt69463
Giải nhất84663
Giải nhì1939163562
Giải ba571702743808585
727519710553985
Giải tư1703842804775851
Giải năm735586952100
008652366737
Giải sáu232744195
Giải bảy18287653

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 19/01/2018

Đặc biệt67721
Giải nhất19940
Giải nhì3955752449
Giải ba124945727950133
365913827169351
Giải tư7372910864441631
Giải năm752964378297
726292793799
Giải sáu018675385
Giải bảy34566131

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 18/01/2018

Đặc biệt41201
Giải nhất81415
Giải nhì6725233787
Giải ba097394809415123
291552328306298
Giải tư3953659115862762
Giải năm487661626483
649165919204
Giải sáu247237617
Giải bảy08041439

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 17/01/2018

Đặc biệt62609
Giải nhất53142
Giải nhì1309795979
Giải ba673220300905080
082831059311060
Giải tư0834410672697377
Giải năm537075942189
827694053503
Giải sáu863905236
Giải bảy08557128

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 16/01/2018

Đặc biệt13766
Giải nhất19837
Giải nhì0760642385
Giải ba470875643891653
692670328221195
Giải tư4577289679297377
Giải năm033470005916
412464825611
Giải sáu038407382
Giải bảy60200702

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 15/01/2018

Đặc biệt85298
Giải nhất66584
Giải nhì9402107197
Giải ba231940378245695
225265212146928
Giải tư6912970590237075
Giải năm327187610728
834138530942
Giải sáu649301994
Giải bảy45158046

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 14/01/2018

Đặc biệt45021
Giải nhất55703
Giải nhì2073749866
Giải ba125730814930138
422338114458368
Giải tư5985711418480609
Giải năm660440305049
792893471079
Giải sáu310543685
Giải bảy37327611

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 13/01/2018

Đặc biệt04264
Giải nhất96456
Giải nhì9905248761
Giải ba445842769478373
448634375694263
Giải tư5759460711388062
Giải năm663467132011
2719041799721
Giải sáu512351340
Giải bảy16685037

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc KQXSMB - Xổ số thủ đô Hà Nội 30, 100 ngày, theo năm. Bạn có thể xem kết quả lô đề MB 24h miễn phí tại đây

Ngoài ra bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết sổ kết quả của các tỉnh thành khu vực miền Trung, miền Nam chi tiết, với phương pháp này bạn có thể dễ dàng theo dõi kết quả tài xiu và tịch miền trung chi tiết nhất.