Sổ kết quả

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 21/01/2018

Đặc biệt87139
Giải nhất63885
Giải nhì5804368562
Giải ba082904824990725
618157335479862
Giải tư5708200172767111
Giải năm420255854054
673677707922
Giải sáu896943594
Giải bảy52804871

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 20/01/2018

Đặc biệt69463
Giải nhất84663
Giải nhì1939163562
Giải ba571702743808585
727519710553985
Giải tư1703842804775851
Giải năm735586952100
008652366737
Giải sáu232744195
Giải bảy18287653

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 19/01/2018

Đặc biệt67721
Giải nhất19940
Giải nhì3955752449
Giải ba124945727950133
365913827169351
Giải tư7372910864441631
Giải năm752964378297
726292793799
Giải sáu018675385
Giải bảy34566131

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 18/01/2018

Đặc biệt41201
Giải nhất81415
Giải nhì6725233787
Giải ba097394809415123
291552328306298
Giải tư3953659115862762
Giải năm487661626483
649165919204
Giải sáu247237617
Giải bảy08041439

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 17/01/2018

Đặc biệt62609
Giải nhất53142
Giải nhì1309795979
Giải ba673220300905080
082831059311060
Giải tư0834410672697377
Giải năm537075942189
827694053503
Giải sáu863905236
Giải bảy08557128

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 16/01/2018

Đặc biệt13766
Giải nhất19837
Giải nhì0760642385
Giải ba470875643891653
692670328221195
Giải tư4577289679297377
Giải năm033470005916
412464825611
Giải sáu038407382
Giải bảy60200702

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 15/01/2018

Đặc biệt85298
Giải nhất66584
Giải nhì9402107197
Giải ba231940378245695
225265212146928
Giải tư6912970590237075
Giải năm327187610728
834138530942
Giải sáu649301994
Giải bảy45158046

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 14/01/2018

Đặc biệt45021
Giải nhất55703
Giải nhì2073749866
Giải ba125730814930138
422338114458368
Giải tư5985711418480609
Giải năm660440305049
792893471079
Giải sáu310543685
Giải bảy37327611

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 13/01/2018

Đặc biệt04264
Giải nhất96456
Giải nhì9905248761
Giải ba445842769478373
448634375694263
Giải tư5759460711388062
Giải năm663467132011
2719041799721
Giải sáu512351340
Giải bảy16685037

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 12/01/2018

Đặc biệt77077
Giải nhất48702
Giải nhì2301199759
Giải ba788466898658101
271936639009104
Giải tư3736093048482549
Giải năm411820926080
151761057360
Giải sáu723556184
Giải bảy34832462

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 11/01/2018

Đặc biệt88149
Giải nhất20508
Giải nhì6187245785
Giải ba710552012024052
342908518524538
Giải tư0120127343036274
Giải năm717698395585
931133141977
Giải sáu306647616
Giải bảy26079386

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 10/01/2018

Đặc biệt94944
Giải nhất30400
Giải nhì4928416733
Giải ba268146198013420
979977783735282
Giải tư9476054824133274
Giải năm135030568620
508424597033
Giải sáu988433810
Giải bảy72044845

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 09/01/2018

Đặc biệt81062
Giải nhất24766
Giải nhì6658498350
Giải ba333803952084217
698960782316027
Giải tư9667458839304095
Giải năm528913452699
656461874561
Giải sáu139073362
Giải bảy59647001

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 08/01/2018

Đặc biệt79708
Giải nhất95955
Giải nhì1305485850
Giải ba702325280950542
004932497306079
Giải tư7310836075534681
Giải năm239019076737
524890323108
Giải sáu117693213
Giải bảy85635336

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 07/01/2018

Đặc biệt13957
Giải nhất71291
Giải nhì4358494421
Giải ba568778888015970
564825376852763
Giải tư0280779356008222
Giải năm784983922153
715099461763
Giải sáu689904820
Giải bảy42290878

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 06/01/2018

Đặc biệt15589
Giải nhất95113
Giải nhì1316364626
Giải ba080268652603469
281776301356266
Giải tư3610009682836875
Giải năm675399108371
197835416993
Giải sáu079337470
Giải bảy48967632

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 05/01/2018

Đặc biệt18105
Giải nhất35622
Giải nhì0647302567
Giải ba410706241016437
442622416884451
Giải tư5810516667082414
Giải năm589178969893
157117576642
Giải sáu506423716
Giải bảy63839947

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 04/01/2018

Đặc biệt62274
Giải nhất80320
Giải nhì3551391291
Giải ba429011247843936
952543261456914
Giải tư5295819741812833
Giải năm287111651520
575224242550
Giải sáu479833249
Giải bảy37534128

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 03/01/2018

Đặc biệt11717
Giải nhất99088
Giải nhì0317865789
Giải ba740505625798629
311043857457589
Giải tư9474052215051608
Giải năm992846184896
166092993062
Giải sáu360656556
Giải bảy81726423

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 02/01/2018

Đặc biệt84631
Giải nhất03488
Giải nhì7643498861
Giải ba474916793538046
550419383125159
Giải tư9998121731880786
Giải năm899129874201
065152632935
Giải sáu983806776
Giải bảy21719140

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 01/01/2018

Đặc biệt91662
Giải nhất94944
Giải nhì5362514837
Giải ba850142175031212
547075469054681
Giải tư8994281610429743
Giải năm862753713803
975420678743
Giải sáu015677702
Giải bảy29325836

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 31/12/2017

Đặc biệt73459
Giải nhất86961
Giải nhì9860131544
Giải ba180880962146340
625511164807578
Giải tư0072320836267485
Giải năm148127296097
144798644388
Giải sáu542022024
Giải bảy11362199

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 30/12/2017

Đặc biệt61773
Giải nhất20030
Giải nhì9455889831
Giải ba875580716092229
877713822476912
Giải tư9233846865008739
Giải năm174624433681
779512898211
Giải sáu621420633
Giải bảy31565196

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 29/12/2017

Đặc biệt53773
Giải nhất47056
Giải nhì5248909403
Giải ba748478490585178
939414022444737
Giải tư1073212778111781
Giải năm506801528223
294873150377
Giải sáu548865724
Giải bảy23283207

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 28/12/2017

Đặc biệt59705
Giải nhất95527
Giải nhì6534734078
Giải ba096673695286803
459476790665035
Giải tư1272278141932559
Giải năm848020744058
539782463929
Giải sáu080518178
Giải bảy47038078

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 27/12/2017

Đặc biệt84416
Giải nhất81974
Giải nhì4198158301
Giải ba449803139841202
145011602078865
Giải tư3111319743282836
Giải năm243058084849
621475806407
Giải sáu252932114
Giải bảy08522598

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 26/12/2017

Đặc biệt12404
Giải nhất28263
Giải nhì9854762066
Giải ba288189581372806
483127810932681
Giải tư8762305883109516
Giải năm315264624989
789124586228
Giải sáu637309541
Giải bảy15632389

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 25/12/2017

Đặc biệt30363
Giải nhất42156
Giải nhì1004096503
Giải ba701758488198573
766331140521113
Giải tư7662111405220992
Giải năm612714759375
154408636288
Giải sáu458677149
Giải bảy76191417

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 24/12/2017

Đặc biệt89886
Giải nhất81087
Giải nhì8407027214
Giải ba473525550118748
063905528460344
Giải tư9931629931907876
Giải năm825745903352
785571115940
Giải sáu192239412
Giải bảy45807086

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 23/12/2017

Đặc biệt53369
Giải nhất38167
Giải nhì7781864123
Giải ba463287263318014
460122401448423
Giải tư8884824199570422
Giải năm933516871926
665974364661
Giải sáu711896515
Giải bảy72435991

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 22/12/2017

Đặc biệt59521
Giải nhất11027
Giải nhì0766660690
Giải ba185458683628626
427983067232901
Giải tư8632334948577874
Giải năm828206280936
401578428467
Giải sáu124605816
Giải bảy45419302

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 21/12/2017

Đặc biệt96758
Giải nhất55855
Giải nhì9595872770
Giải ba504511293261195
232491560925605
Giải tư0432149854528693
Giải năm467251874855
742409468659
Giải sáu383316256
Giải bảy80459687

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 20/12/2017

Đặc biệt94568
Giải nhất46385
Giải nhì7270511971
Giải ba045021204136482
549622608099067
Giải tư9447329744348342
Giải năm156090532176
157939318988
Giải sáu542747367
Giải bảy22292144

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 19/12/2017

Đặc biệt25818
Giải nhất61604
Giải nhì0174633571
Giải ba303921981218925
869655965998311
Giải tư1714794801493501
Giải năm683240603046
588947609485
Giải sáu523375920
Giải bảy87531215

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 18/12/2017

Đặc biệt64375
Giải nhất50163
Giải nhì3391747406
Giải ba652304048363687
194626975542044
Giải tư3451693374516693
Giải năm258966294554
861880913341
Giải sáu371601768
Giải bảy97513687

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 17/12/2017

Đặc biệt35048
Giải nhất45196
Giải nhì6069405150
Giải ba292481864532037
495345606217315
Giải tư9801044831546576
Giải năm626959957980
824272903607
Giải sáu262740997
Giải bảy94363111

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 16/12/2017

Đặc biệt71531
Giải nhất52267
Giải nhì0466794249
Giải ba935530092877949
785821095362510
Giải tư3464510168514753
Giải năm881540777029
321855221117
Giải sáu767371938
Giải bảy32304521

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 15/12/2017

Đặc biệt17168
Giải nhất91464
Giải nhì1355820501
Giải ba983536012602603
850269224507184
Giải tư1136153213974594
Giải năm101443353269
692603668212
Giải sáu889847164
Giải bảy94230268

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 14/12/2017

Đặc biệt21487
Giải nhất95978
Giải nhì3839626954
Giải ba666823859666195
540630763589913
Giải tư1562009633582741
Giải năm498802493204
217672549156
Giải sáu007824401
Giải bảy93685680

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 13/12/2017

Đặc biệt35272
Giải nhất31474
Giải nhì0752523509
Giải ba169034502626255
273886200792556
Giải tư9426015029860713
Giải năm826390605197
205466570918
Giải sáu876019551
Giải bảy27861466

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 12/12/2017

Đặc biệt58349
Giải nhất88499
Giải nhì8904215868
Giải ba092896018120367
991765780540224
Giải tư6110920221691455
Giải năm774354150695
677937482263
Giải sáu045124073
Giải bảy68692108

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 11/12/2017

Đặc biệt39260
Giải nhất78321
Giải nhì5631105401
Giải ba226356995174088
143553988066893
Giải tư8746906288751519
Giải năm810357520774
728864019109
Giải sáu671638766
Giải bảy19874216

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 10/12/2017

Đặc biệt99478
Giải nhất11906
Giải nhì7238126171
Giải ba979134902583599
252326830467390
Giải tư0523640922197123
Giải năm089970447202
772002534194
Giải sáu645497813
Giải bảy80592126

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 09/12/2017

Đặc biệt83892
Giải nhất76954
Giải nhì5814130276
Giải ba527216211684152
618379210054911
Giải tư0122065145682167
Giải năm705467774595
257208266939
Giải sáu048486124
Giải bảy19212885

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 08/12/2017

Đặc biệt60081
Giải nhất86157
Giải nhì8410442853
Giải ba645159780938871
618374385504037
Giải tư2733170496838016
Giải năm938383010420
572683124531
Giải sáu306723212
Giải bảy98833584

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 07/12/2017

Đặc biệt08953
Giải nhất45609
Giải nhì1627917899
Giải ba581359126778615
194403698436831
Giải tư5327207459895827
Giải năm056141574735
033330243273
Giải sáu592442213
Giải bảy65980166

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 06/12/2017

Đặc biệt02564
Giải nhất14248
Giải nhì2493034525
Giải ba379130197595136
742575343527651
Giải tư9975895336410780
Giải năm141796259784
732118991536
Giải sáu809980169
Giải bảy08858792

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 05/12/2017

Đặc biệt82177
Giải nhất04396
Giải nhì4132716933
Giải ba133210000431017
417836948774368
Giải tư2598726323774326
Giải năm385613134502
764964214285
Giải sáu671761765
Giải bảy94109155

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 04/12/2017

Đặc biệt60833
Giải nhất17319
Giải nhì7463646790
Giải ba881087142251170
377140568724815
Giải tư4969723039366467
Giải năm735076191260
231822592663
Giải sáu606613755
Giải bảy49489788

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 03/12/2017

Đặc biệt95809
Giải nhất97765
Giải nhì8747083864
Giải ba194843342859892
869703512361409
Giải tư4961649732341819
Giải năm692086402356
954627915097
Giải sáu190811070
Giải bảy48913689

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 02/12/2017

Đặc biệt70870
Giải nhất58764
Giải nhì3098779475
Giải ba957771907322261
392640059799868
Giải tư1125477289359192
Giải năm442458916303
045982501481
Giải sáu109739203
Giải bảy66762985

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 01/12/2017

Đặc biệt35516
Giải nhất97614
Giải nhì8290266873
Giải ba554397388652398
078790934881406
Giải tư4605910111517964
Giải năm221256978660
517373181477
Giải sáu853979868
Giải bảy83438629

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 30/11/2017

Đặc biệt51750
Giải nhất19182
Giải nhì0008196687
Giải ba868051880506045
913285278033000
Giải tư1181170193446219
Giải năm198323519514
450088187468
Giải sáu941659915
Giải bảy31459751

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 29/11/2017

Đặc biệt95375
Giải nhất37847
Giải nhì8193910577
Giải ba264307928501711
036587685641238
Giải tư0893673051229837
Giải năm900327333370
127135337034
Giải sáu261517307
Giải bảy45348140

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 28/11/2017

Đặc biệt36205
Giải nhất26982
Giải nhì7995918340
Giải ba739868953566109
517121386819576
Giải tư2346600487910474
Giải năm619937974475
722775843483
Giải sáu080107652
Giải bảy40749499

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 27/11/2017

Đặc biệt19011
Giải nhất49082
Giải nhì0579172973
Giải ba324134814394178
253567825270256
Giải tư1920665562565419
Giải năm481764569457
595977636095
Giải sáu722995801
Giải bảy80281730

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 26/11/2017

Đặc biệt55409
Giải nhất51279
Giải nhì2667579143
Giải ba288409202825020
522517861988280
Giải tư4595234173206764
Giải năm822963541552
708626253157
Giải sáu055093127
Giải bảy70440842

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 25/11/2017

Đặc biệt72680
Giải nhất39214
Giải nhì2209625548
Giải ba850980338910625
908261920998335
Giải tư3376778100868556
Giải năm500575526618
404734627940
Giải sáu573789659
Giải bảy46880125

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 24/11/2017

Đặc biệt43268
Giải nhất30019
Giải nhì5153188791
Giải ba957751553591240
312844263667661
Giải tư8003419090467491
Giải năm815014232861
577641869184
Giải sáu459696234
Giải bảy54417843

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 23/11/2017

Đặc biệt80062
Giải nhất76943
Giải nhì4124825895
Giải ba091574259379187
676281249008833
Giải tư8567695168522662
Giải năm967149301594
137262423519
Giải sáu804189537
Giải bảy87552616

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 22/11/2017

Đặc biệt83824
Giải nhất89577
Giải nhì7693321730
Giải ba675289016162863
435192888818438
Giải tư2364592226903219
Giải năm748223197403
085490070133
Giải sáu374827837
Giải bảy02558467

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 21/11/2017

Đặc biệt19753
Giải nhất14482
Giải nhì2997864582
Giải ba423131445138270
218288876640348
Giải tư4608066220984942
Giải năm767004694213
716251973470
Giải sáu445432856
Giải bảy91689855

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 20/11/2017

Đặc biệt33137
Giải nhất31379
Giải nhì7006365221
Giải ba753861483805530
368854195226760
Giải tư8421204735425913
Giải năm985722677530
015362100149
Giải sáu900852797
Giải bảy02721219

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 19/11/2017

Đặc biệt85761
Giải nhất36595
Giải nhì3919759189
Giải ba979677414189009
139233192132414
Giải tư8726881386323227
Giải năm800265159339
870536378069
Giải sáu200691603
Giải bảy20574308

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 18/11/2017

Đặc biệt01622
Giải nhất04620
Giải nhì4030064756
Giải ba161280052532446
966721233029506
Giải tư0133174467559922
Giải năm013805673494
346108125424
Giải sáu955155488
Giải bảy42623941

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 17/11/2017

Đặc biệt35408
Giải nhất40368
Giải nhì8678695505
Giải ba133784405368347
897507076421026
Giải tư6706772081165849
Giải năm901491371429
123045230723
Giải sáu309989023
Giải bảy92580302

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 16/11/2017

Đặc biệt24750
Giải nhất79651
Giải nhì4868674981
Giải ba747461519768457
646263101710599
Giải tư6749394332126968
Giải năm527332876159
697100451416
Giải sáu158280016
Giải bảy50315995

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 15/11/2017

Đặc biệt27798
Giải nhất48624
Giải nhì8674931647
Giải ba806933309050176
261776354605476
Giải tư6401877955796562
Giải năm291643590570
241591563575
Giải sáu092954636
Giải bảy10072115

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 14/11/2017

Đặc biệt35397
Giải nhất50925
Giải nhì3663797048
Giải ba630044515505684
120323965321669
Giải tư6310262237053105
Giải năm447659731861
394653299541
Giải sáu926661057
Giải bảy94151378

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 13/11/2017

Đặc biệt33541
Giải nhất18187
Giải nhì2758663534
Giải ba909136676153411
272363817238933
Giải tư1524737869725487
Giải năm630677667635
960187802954
Giải sáu173875600
Giải bảy22254719

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 12/11/2017

Đặc biệt99365
Giải nhất32502
Giải nhì9239753786
Giải ba382869653020140
225201672722933
Giải tư6823628453656166
Giải năm438526664104
459945757865
Giải sáu950956857
Giải bảy38463614

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 11/11/2017

Đặc biệt02893
Giải nhất35693
Giải nhì8031551720
Giải ba162980936682187
326802087142380
Giải tư2577157282592110
Giải năm955552742272
413009745084
Giải sáu294531939
Giải bảy66081878

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 10/11/2017

Đặc biệt70523
Giải nhất07065
Giải nhì2731197860
Giải ba212795332831510
187931129085963
Giải tư7216456019690247
Giải năm586079802329
651117153751
Giải sáu914163130
Giải bảy85748200

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 09/11/2017

Đặc biệt04327
Giải nhất25247
Giải nhì3776244298
Giải ba913323166370765
314988885729694
Giải tư2254845279043714
Giải năm386455523154
794298258375
Giải sáu105164500
Giải bảy21697977

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 08/11/2017

Đặc biệt03183
Giải nhất17309
Giải nhì0574189292
Giải ba280753308845073
318868488261121
Giải tư5580652454984144
Giải năm432031201763
647581588871
Giải sáu247898829
Giải bảy26373248

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 07/11/2017

Đặc biệt71038
Giải nhất69022
Giải nhì0872527835
Giải ba743608075828880
766011149155755
Giải tư1546149223644966
Giải năm070453951527
193850473862
Giải sáu698316633
Giải bảy18135138

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 06/11/2017

Đặc biệt03355
Giải nhất63198
Giải nhì6726574091
Giải ba086270887206565
979814720966111
Giải tư7747953016699175
Giải năm694723688535
612203097020
Giải sáu064917447
Giải bảy07850341

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 05/11/2017

Đặc biệt90260
Giải nhất40310
Giải nhì8834011502
Giải ba939597214411964
490948968592153
Giải tư4943652534550745
Giải năm551917250032
586204664923
Giải sáu728316101
Giải bảy88795207

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 04/11/2017

Đặc biệt40627
Giải nhất47016
Giải nhì1252844395
Giải ba205950174326902
830989947188284
Giải tư1011016222810758
Giải năm579409817613
181346214536
Giải sáu645474997
Giải bảy49848950

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 03/11/2017

Đặc biệt31134
Giải nhất13898
Giải nhì2686952349
Giải ba024235464269684
700109137814311
Giải tư8808146833502633
Giải năm938940063895
840328471545
Giải sáu508078852
Giải bảy31955563

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 02/11/2017

Đặc biệt99761
Giải nhất02173
Giải nhì3678231342
Giải ba001599384404967
241278929792798
Giải tư6597459327005041
Giải năm205868279112
998705285249
Giải sáu988568458
Giải bảy50531705

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 01/11/2017

Đặc biệt83492
Giải nhất55355
Giải nhì7440578560
Giải ba142947030999370
777099678298851
Giải tư8273224107543526
Giải năm218422337724
227655774672
Giải sáu686923168
Giải bảy30702579

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 31/10/2017

Đặc biệt48743
Giải nhất96099
Giải nhì8042329235
Giải ba576683720264165
796656357182881
Giải tư5185669075110867
Giải năm519089260154
481350024324
Giải sáu221218185
Giải bảy27423012

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 30/10/2017

Đặc biệt13687
Giải nhất16103
Giải nhì6264646134
Giải ba286182139166257
324801208312263
Giải tư3706050237362164
Giải năm511998747028
052439172920
Giải sáu516708556
Giải bảy70111230

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 29/10/2017

Đặc biệt31270
Giải nhất45814
Giải nhì3263013347
Giải ba255711936918607
700598052495539
Giải tư8922435908916519
Giải năm391029959827
909606800098
Giải sáu549566487
Giải bảy43852927

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 28/10/2017

Đặc biệt88324
Giải nhất38473
Giải nhì3756303017
Giải ba149533277284191
283888750099800
Giải tư2474175539710402
Giải năm849131244680
272814545523
Giải sáu752857320
Giải bảy43625340

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 27/10/2017

Đặc biệt51627
Giải nhất81694
Giải nhì2240603325
Giải ba974935260089343
838891119717036
Giải tư4689028853419943
Giải năm241719413604
992548538079
Giải sáu464043007
Giải bảy90923801

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 26/10/2017

Đặc biệt42282
Giải nhất77277
Giải nhì2089700962
Giải ba074094268584581
070446299965370
Giải tư4477978573554320
Giải năm819675518567
566228790938
Giải sáu953000385
Giải bảy34519258

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 25/10/2017

Đặc biệt22622
Giải nhất91205
Giải nhì8786297691
Giải ba721256148542384
933933243680813
Giải tư0889337110238980
Giải năm265276728816
093797035014
Giải sáu768185739
Giải bảy53630014

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 24/10/2017

Đặc biệt20234
Giải nhất07889
Giải nhì5819069813
Giải ba689029937293264
557707652536070
Giải tư8497534116643175
Giải năm679514284062
450472334506
Giải sáu490945650
Giải bảy12441824

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 23/10/2017

Đặc biệt30791
Giải nhất11269
Giải nhì1987336756
Giải ba306777173944927
942554701047162
Giải tư8225808407606092
Giải năm095983628964
997368276110
Giải sáu532088135
Giải bảy69656688

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 22/10/2017

Đặc biệt45353
Giải nhất52674
Giải nhì8985595525
Giải ba026038482338534
119971189014528
Giải tư3507448791055728
Giải năm951501767609
554505787817
Giải sáu955284655
Giải bảy79445937

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 21/10/2017

Đặc biệt75095
Giải nhất60747
Giải nhì9057533645
Giải ba990391755706075
710870343882317
Giải tư2602931872278580
Giải năm654926632563
408201882328
Giải sáu924643460
Giải bảy27761877

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 20/10/2017

Đặc biệt65732
Giải nhất60989
Giải nhì1163830115
Giải ba195674931824367
532136446995565
Giải tư1259615981512419
Giải năm423777718425
444920587912
Giải sáu831266027
Giải bảy74911064

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 19/10/2017

Đặc biệt59331
Giải nhất32238
Giải nhì1483226425
Giải ba066826347490130
472431218316199
Giải tư1774367114833777
Giải năm005244268464
266389349697
Giải sáu931850681
Giải bảy70536672

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 18/10/2017

Đặc biệt89570
Giải nhất82009
Giải nhì1507376194
Giải ba405031165356463
149358220961266
Giải tư1060644310097138
Giải năm851494701563
556556680977
Giải sáu926202752
Giải bảy32593596

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 17/10/2017

Đặc biệt84824
Giải nhất47855
Giải nhì4675118333
Giải ba541644907202712
473841392327555
Giải tư0478252411156106
Giải năm498987713257
723237497111
Giải sáu573565952
Giải bảy61857606

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 16/10/2017

Đặc biệt94549
Giải nhất99112
Giải nhì0335524002
Giải ba550763029192795
324230763473277
Giải tư7085394781545520
Giải năm693322074776
096477358939
Giải sáu452566654
Giải bảy94080112

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 15/10/2017

Đặc biệt30185
Giải nhất73716
Giải nhì7038410151
Giải ba796312144087967
720302778229061
Giải tư6216322955102868
Giải năm025075742367
340022342600
Giải sáu351068973
Giải bảy03554960

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 14/10/2017

Đặc biệt69172
Giải nhất22419
Giải nhì1870910051
Giải ba217774196417197
930730876744490
Giải tư9541097268355922
Giải năm858459790136
575451562948
Giải sáu202071093
Giải bảy16357708

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 13/10/2017

Đặc biệt47028
Giải nhất46313
Giải nhì4168281199
Giải ba068289803369426
749941117078354
Giải tư8957893512158295
Giải năm195250241770
460303113885
Giải sáu183817004
Giải bảy11672376

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc KQXSMB - Xổ số thủ đô Hà Nội 30, 100 ngày, theo năm. Bạn có thể xem kết quả lô đề MB 24h miễn phí tại đây

Ngoài ra bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết sổ kết quả của các tỉnh thành khu vực miền Trung, miền Nam chi tiết, với phương pháp này bạn có thể dễ dàng theo dõi kết quả tài xiu và tịch miền trung chi tiết nhất.