Sổ kết quả

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 22/06/2018

Đặc biệt03183
Giải nhất31658
Giải nhì1974536684
Giải ba990240803094417
122447896717429
Giải tư8336883428396192
Giải năm526878773539
579864783800
Giải sáu239804309
Giải bảy70519569

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 21/06/2018

Đặc biệt57997
Giải nhất17000
Giải nhì6863622107
Giải ba498263265876478
624999415609477
Giải tư3063187227601652
Giải năm098500614296
282045865378
Giải sáu773386403
Giải bảy72466856

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 20/06/2018

Đặc biệt81615
Giải nhất64598
Giải nhì7757715569
Giải ba420496558212321
814828736825578
Giải tư5363465070131617
Giải năm503927687517
195350079911
Giải sáu470150961
Giải bảy58784584

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 19/06/2018

Đặc biệt15489
Giải nhất86695
Giải nhì6820767905
Giải ba000966700418355
817392973715954
Giải tư3858909911476636
Giải năm289032808190
570312517168
Giải sáu509244565
Giải bảy71416627

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 18/06/2018

Đặc biệt86133
Giải nhất56697
Giải nhì4110406349
Giải ba287492728404137
379474100178224
Giải tư1780759645935824
Giải năm139126738181
739938514870
Giải sáu501069440
Giải bảy34885368

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 17/06/2018

Đặc biệt83564
Giải nhất01838
Giải nhì4463590054
Giải ba958083130468664
878911556180316
Giải tư5047905968781197
Giải năm083676396640
398749880340
Giải sáu487673002
Giải bảy83390681

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 16/06/2018

Đặc biệt81948
Giải nhất16974
Giải nhì1872004766
Giải ba327400299824119
967738706953222
Giải tư7076169220974226
Giải năm212497433730
518974181602
Giải sáu089321098
Giải bảy16050014

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 15/06/2018

Đặc biệt70145
Giải nhất64580
Giải nhì9444720335
Giải ba362177402814355
717845114715163
Giải tư7426441078338483
Giải năm242271777652
985304662088
Giải sáu583153551
Giải bảy02733910

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 14/06/2018

Đặc biệt54343
Giải nhất72457
Giải nhì8711031630
Giải ba902436289508534
133841872451904
Giải tư5601412500445704
Giải năm921892729215
716560718780
Giải sáu266356613
Giải bảy76900250

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 13/06/2018

Đặc biệt03937
Giải nhất30381
Giải nhì9487973381
Giải ba669736557697303
843898606626590
Giải tư0710778214607997
Giải năm530808220029
079231000227
Giải sáu378552543
Giải bảy97926223

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 12/06/2018

Đặc biệt64199
Giải nhất48878
Giải nhì4590636352
Giải ba324752036715636
433889285567525
Giải tư6306369499840080
Giải năm609440848914
894115006554
Giải sáu816787962
Giải bảy53700150

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 11/06/2018

Đặc biệt35854
Giải nhất55456
Giải nhì3639806618
Giải ba955603799757252
858677648923428
Giải tư2647709154346921
Giải năm392353832172
376591519349
Giải sáu431894058
Giải bảy25367999

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 10/06/2018

Đặc biệt01603
Giải nhất91334
Giải nhì8386657967
Giải ba815045599606546
345377877479267
Giải tư9673271774749433
Giải năm526707453475
458913775350
Giải sáu590531406
Giải bảy80675522

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 09/06/2018

Đặc biệt54099
Giải nhất15572
Giải nhì5438251227
Giải ba763363368415730
040888300419652
Giải tư8428544581756291
Giải năm890747987371
511892014517
Giải sáu573762187
Giải bảy64354819

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 08/06/2018

Đặc biệt27538
Giải nhất45413
Giải nhì1722537946
Giải ba790160052353977
300646637017780
Giải tư7334388847257246
Giải năm660960486823
066646248059
Giải sáu506261421
Giải bảy83178333

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 07/06/2018

Đặc biệt45882
Giải nhất14666
Giải nhì2563057640
Giải ba860775681446595
452494708949865
Giải tư7003251898385952
Giải năm508403219578
668927747870
Giải sáu759029302
Giải bảy64258812

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 06/06/2018

Đặc biệt66175
Giải nhất05297
Giải nhì1810492519
Giải ba692193326039289
271513736581104
Giải tư1720954347115028
Giải năm383826406867
279074924059
Giải sáu964108793
Giải bảy76658248

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 05/06/2018

Đặc biệt08485
Giải nhất84704
Giải nhì3106425954
Giải ba224803087450597
820762082393032
Giải tư9043749016008635
Giải năm479378280693
475653194816
Giải sáu727080646
Giải bảy31473244

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 04/06/2018

Đặc biệt68083
Giải nhất83321
Giải nhì1975231140
Giải ba765807450816504
519886523131388
Giải tư4992347614203993
Giải năm356373724211
633145604388
Giải sáu567486673
Giải bảy10386542

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 03/06/2018

Đặc biệt97900
Giải nhất09139
Giải nhì1858330648
Giải ba811543251010343
091743719712510
Giải tư0982738775334078
Giải năm161390871640
252379844814
Giải sáu072559240
Giải bảy67981675

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 02/06/2018

Đặc biệt79685
Giải nhất40436
Giải nhì2181895211
Giải ba200066439353402
643584869105512
Giải tư2871623551739185
Giải năm090871471162
409538600700
Giải sáu685825219
Giải bảy01568039

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 01/06/2018

Đặc biệt99872
Giải nhất54324
Giải nhì6262144191
Giải ba405493981248472
765858482155559
Giải tư6798841819478353
Giải năm781691973797
260243292707
Giải sáu022480497
Giải bảy14643969

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 31/05/2018

Đặc biệt93554
Giải nhất26591
Giải nhì4938621230
Giải ba426051939846224
268828061260747
Giải tư8868157073679312
Giải năm803655611637
024929857321
Giải sáu411990425
Giải bảy38692454

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 30/05/2018

Đặc biệt43163
Giải nhất33920
Giải nhì7518647672
Giải ba929422791202509
056767483673981
Giải tư9135256878265008
Giải năm571326794610
059368191630
Giải sáu262011414
Giải bảy77406428

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 29/05/2018

Đặc biệt26997
Giải nhất04205
Giải nhì7091961560
Giải ba394556880535240
459183965947978
Giải tư2430195067051921
Giải năm804628858907
689752389866
Giải sáu790263419
Giải bảy74991280

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 28/05/2018

Đặc biệt44938
Giải nhất04780
Giải nhì8042336967
Giải ba417624142150819
659641819267973
Giải tư4754518491974162
Giải năm419139016791
275245682106
Giải sáu628205271
Giải bảy23108661

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 27/05/2018

Đặc biệt63408
Giải nhất31831
Giải nhì1408555434
Giải ba410232496962977
117491413013754
Giải tư2640347319174170
Giải năm141240800809
518531250691
Giải sáu175715865
Giải bảy21687918

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 26/05/2018

Đặc biệt70873
Giải nhất33167
Giải nhì3730809513
Giải ba652472026245946
468256048498810
Giải tư8138763879184378
Giải năm164931291584
553492473785
Giải sáu265553473
Giải bảy37921064

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 25/05/2018

Đặc biệt89936
Giải nhất92694
Giải nhì6217063572
Giải ba513966729581548
786522367958275
Giải tư5337594488051944
Giải năm972167393545
305964568621
Giải sáu435048344
Giải bảy55298411

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 24/05/2018

Đặc biệt42876
Giải nhất19449
Giải nhì2688348018
Giải ba956994805293001
589380228566341
Giải tư1565548284480774
Giải năm879180420992
370994310546
Giải sáu327146876
Giải bảy53435452

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 23/05/2018

Đặc biệt37544
Giải nhất86683
Giải nhì8932468549
Giải ba086032972408391
340332548753176
Giải tư3567925124716977
Giải năm391604723873
996699405142
Giải sáu672222661
Giải bảy82179994

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 22/05/2018

Đặc biệt81330
Giải nhất19024
Giải nhì1812478679
Giải ba438850676025314
516932537287564
Giải tư6334857270307216
Giải năm320821099436
566575527991
Giải sáu911773211
Giải bảy71607672

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 21/05/2018

Đặc biệt06511
Giải nhất43116
Giải nhì0591785701
Giải ba302956672414858
758909721039425
Giải tư0869076471219932
Giải năm682047644347
74745158433
Giải sáu162164819
Giải bảy12234941

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 20/05/2018

Đặc biệt32370
Giải nhất81373
Giải nhì3670553815
Giải ba369623324054949
612535676403388
Giải tư0563354916696955
Giải năm008050034326
584011252268
Giải sáu629602909
Giải bảy77242904

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 19/05/2018

Đặc biệt15245
Giải nhất78955
Giải nhì0311926234
Giải ba256900392379311
122785093209673
Giải tư1314958403842840
Giải năm258233667661
982686877388
Giải sáu954867401
Giải bảy10644682

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 18/05/2018

Đặc biệt38740
Giải nhất87804
Giải nhì9766968599
Giải ba423236123434678
428264376410284
Giải tư9446885052225011
Giải năm851608920661
255682843423
Giải sáu443927918
Giải bảy12378689

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 17/05/2018

Đặc biệt87623
Giải nhất27274
Giải nhì7394599720
Giải ba855116467403534
207075909211215
Giải tư1824600028394511
Giải năm431854486845
668439809614
Giải sáu941427930
Giải bảy46522163

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 16/05/2018

Đặc biệt71470
Giải nhất78591
Giải nhì7891126654
Giải ba788820542775548
539145247103612
Giải tư2208655945444188
Giải năm535358318111
454210832357
Giải sáu388877913
Giải bảy38673936

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 15/05/2018

Đặc biệt10316
Giải nhất89439
Giải nhì7297044662
Giải ba507951048846566
372544775141266
Giải tư2267676702771077
Giải năm353618182498
056056026165
Giải sáu805129214
Giải bảy99738846

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 14/05/2018

Đặc biệt41345
Giải nhất19075
Giải nhì6763910201
Giải ba019580565654286
073555967509313
Giải tư0968165682322085
Giải năm904057992122
549375858074
Giải sáu361184488
Giải bảy16317695

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 13/05/2018

Đặc biệt27336
Giải nhất81449
Giải nhì9262655989
Giải ba643797897060194
745799756246022
Giải tư9787965235893662
Giải năm138270146681
239295810345
Giải sáu059553917
Giải bảy09706936

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 12/05/2018

Đặc biệt98581
Giải nhất98210
Giải nhì3897141604
Giải ba683794451134898
862080745169179
Giải tư6248116273276940
Giải năm566956931175
709210319745
Giải sáu795846823
Giải bảy28873029

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 11/05/2018

Đặc biệt37704
Giải nhất72507
Giải nhì1739798092
Giải ba361042779684557
738820638431784
Giải tư2153035274726866
Giải năm039206723354
339259072111
Giải sáu930704172
Giải bảy62309257

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 10/05/2018

Đặc biệt69710
Giải nhất79168
Giải nhì6768491730
Giải ba431067842489428
755313228750899
Giải tư5121414483957589
Giải năm908757382318
632268433556
Giải sáu49919143
Giải bảy18661106

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 09/05/2018

Đặc biệt55560
Giải nhất06269
Giải nhì9621906098
Giải ba439741630180187
815694408147011
Giải tư6064051215527749
Giải năm554133014014
860685023207
Giải sáu896212638
Giải bảy98896700

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 08/05/2018

Đặc biệt35876
Giải nhất48644
Giải nhì2860302198
Giải ba662005432458990
473909126140404
Giải tư9696100602826905
Giải năm492801128423
772875463058
Giải sáu040138094
Giải bảy42328386

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 07/05/2018

Đặc biệt85664
Giải nhất41522
Giải nhì2046340688
Giải ba057828825392514
155968492664660
Giải tư5855601489068057
Giải năm096246536361
336817475325
Giải sáu191761926
Giải bảy77641600

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 06/05/2018

Đặc biệt78238
Giải nhất33285
Giải nhì6532093482
Giải ba051220596813425
940695652052377
Giải tư6832048742748764
Giải năm019434602245
298112122242
Giải sáu652967790
Giải bảy67091179

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 05/05/2018

Đặc biệt29482
Giải nhất91389
Giải nhì3167942929
Giải ba747943895922823
248365295751030
Giải tư8877183927565714
Giải năm227725036619
190117449349
Giải sáu526175730
Giải bảy82889132

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 04/05/2018

Đặc biệt95201
Giải nhất58967
Giải nhì1001048653
Giải ba460039470798880
790043060267764
Giải tư0931225071119618
Giải năm919276874709
786632730533
Giải sáu831251239
Giải bảy26886522

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 03/05/2018

Đặc biệt74902
Giải nhất22464
Giải nhì0697884431
Giải ba297600793717689
889742996644388
Giải tư7179851622228930
Giải năm440287250704
558965421648
Giải sáu584700946
Giải bảy41601667

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 02/05/2018

Đặc biệt03379
Giải nhất38379
Giải nhì1113486631
Giải ba807746043912881
113346535274497
Giải tư4215428837558555
Giải năm697157816639
587872769823
Giải sáu510769911
Giải bảy33167138

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 01/05/2018

Đặc biệt55556
Giải nhất33384
Giải nhì9960090131
Giải ba624539073920014
910236931793889
Giải tư3105343918536740
Giải năm071788523939
124369244742
Giải sáu978466249
Giải bảy62667893

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 30/04/2018

Đặc biệt45514
Giải nhất64810
Giải nhì8207843271
Giải ba232360346894171
814671285760215
Giải tư4570922277556177
Giải năm770179497705
476902938246
Giải sáu676546915
Giải bảy27737404

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 29/04/2018

Đặc biệt19447
Giải nhất20512
Giải nhì6159000296
Giải ba450102369099397
924667817030004
Giải tư8325084430337848
Giải năm329894886528
300744482881
Giải sáu857294018
Giải bảy07495425

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 28/04/2018

Đặc biệt39786
Giải nhất96360
Giải nhì8829350949
Giải ba649776817537129
586864083371613
Giải tư3251400008546066
Giải năm253430277336
304771988810
Giải sáu963380331
Giải bảy61877136

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 27/04/2018

Đặc biệt10230
Giải nhất38857
Giải nhì8183642389
Giải ba194444893390091
258378519872483
Giải tư5604617647229602
Giải năm956254988821
921087165705
Giải sáu432684357
Giải bảy65322399

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 26/04/2018

Đặc biệt92986
Giải nhất94699
Giải nhì9987661323
Giải ba700292435527063
124662222396411
Giải tư9012805133944525
Giải năm884630122768
266765337729
Giải sáu413854555
Giải bảy32225796

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 25/04/2018

Đặc biệt26550
Giải nhất29832
Giải nhì7766258122
Giải ba252424887952017
720081003296515
Giải tư8040059153371115
Giải năm592903871994
664462276337
Giải sáu019154662
Giải bảy75975979

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 24/04/2018

Đặc biệt28845
Giải nhất68279
Giải nhì3262423831
Giải ba195319404669770
442635095459694
Giải tư9085509776927760
Giải năm112789245561
601615593072
Giải sáu356244831
Giải bảy20111861

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 23/04/2018

Đặc biệt32369
Giải nhất97691
Giải nhì8924007680
Giải ba066280502594129
657204551875574
Giải tư2181418549739648
Giải năm596309459232
847397677146
Giải sáu677816271
Giải bảy99632777

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 22/04/2018

Đặc biệt29568
Giải nhất72177
Giải nhì2099218154
Giải ba911084442267881
154199333163137
Giải tư8049726535687849
Giải năm149880725921
675315528851
Giải sáu915226411
Giải bảy53006825

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 21/04/2018

Đặc biệt69966
Giải nhất77778
Giải nhì1933118945
Giải ba462374813371875
078854583867656
Giải tư0296182737675764
Giải năm171302800727
613421826086
Giải sáu984843753
Giải bảy52309716

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 20/04/2018

Đặc biệt23061
Giải nhất63094
Giải nhì3123847613
Giải ba721445564389018
420977812165008
Giải tư8768321097409906
Giải năm122267026256
461010288138
Giải sáu612930941
Giải bảy77234437

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 19/04/2018

Đặc biệt34580
Giải nhất02976
Giải nhì5998550213
Giải ba661449317990465
764581494596862
Giải tư8663141265406534
Giải năm423567834787
449680339992
Giải sáu290154813
Giải bảy70314123

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 18/04/2018

Đặc biệt73822
Giải nhất51221
Giải nhì6557289121
Giải ba391362989662517
379943393298555
Giải tư3435092361908109
Giải năm303596866195
580341388943
Giải sáu739934618
Giải bảy34821486

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 17/04/2018

Đặc biệt83064
Giải nhất63908
Giải nhì0008645065
Giải ba517180905586672
669075102951214
Giải tư2567382246258581
Giải năm552499017149
220279311304
Giải sáu416639040
Giải bảy83383530

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 16/04/2018

Đặc biệt20546
Giải nhất98458
Giải nhì6776678121
Giải ba154207111858387
058770975746879
Giải tư6865975366022440
Giải năm335794769255
694491853541
Giải sáu831638639
Giải bảy92019122

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 15/04/2018

Đặc biệt25452
Giải nhất93274
Giải nhì0119774113
Giải ba718840198301788
205311361085984
Giải tư7102184808520291
Giải năm327789517847
802962576856
Giải sáu485132558
Giải bảy88896596

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 14/04/2018

Đặc biệt71370
Giải nhất31932
Giải nhì7007228656
Giải ba519464012881829
712331200281055
Giải tư0007658945679017
Giải năm954877681305
777941634922
Giải sáu847627998
Giải bảy95698861

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 13/04/2018

Đặc biệt42501
Giải nhất72498
Giải nhì1816962731
Giải ba490249786630462
092476526639261
Giải tư8391991589876285
Giải năm612941000407
303102251401
Giải sáu816638153
Giải bảy78151241

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 12/04/2018

Đặc biệt70118
Giải nhất79399
Giải nhì3034614110
Giải ba468378787212615
098538995189315
Giải tư0331533660440810
Giải năm374251768986
816735435461
Giải sáu356676232
Giải bảy50087316

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 11/04/2018

Đặc biệt34765
Giải nhất37684
Giải nhì8809771397
Giải ba907948550013073
557830924148459
Giải tư0851918184835890
Giải năm586315497222
051651182325
Giải sáu349546060
Giải bảy31411190

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 10/04/2018

Đặc biệt79188
Giải nhất11608
Giải nhì5598831452
Giải ba269211932637623
162783120726160
Giải tư2129985262260485
Giải năm988208907722
755133433572
Giải sáu323473119
Giải bảy62673996

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 09/04/2018

Đặc biệt97323
Giải nhất28210
Giải nhì7974011614
Giải ba647829413902750
861870188626902
Giải tư0812486805297629
Giải năm608910016236
674394811528
Giải sáu121541115
Giải bảy54574285

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 08/04/2018

Đặc biệt61763
Giải nhất83146
Giải nhì0552817586
Giải ba962973008908951
610985054513488
Giải tư0064921641621943
Giải năm078467350390
426880427695
Giải sáu144116015
Giải bảy59633863

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 07/04/2018

Đặc biệt91498
Giải nhất08703
Giải nhì8663351921
Giải ba218229659644238
472286097615357
Giải tư3728121390975452
Giải năm215257233408
486358762240
Giải sáu845195218
Giải bảy43614739

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 06/04/2018

Đặc biệt76309
Giải nhất71344
Giải nhì8309196467
Giải ba537741382845210
964300026897985
Giải tư6901515406812740
Giải năm787157963601
481575691885
Giải sáu229397880
Giải bảy61972666

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 05/04/2018

Đặc biệt37294
Giải nhất18441
Giải nhì3450050110
Giải ba528104576707407
951286158466582
Giải tư8746974609136900
Giải năm465098975864
857777186082
Giải sáu935433855
Giải bảy64676558

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 04/04/2018

Đặc biệt64482
Giải nhất92209
Giải nhì6089376843
Giải ba513177742746594
632741990783138
Giải tư3108286822517267
Giải năm619270828196
034038637013
Giải sáu752226355
Giải bảy87108636

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 03/04/2018

Đặc biệt85446
Giải nhất75389
Giải nhì1391848474
Giải ba182730743522154
929542836014724
Giải tư2888698210625422
Giải năm687674936976
814825074808
Giải sáu563503603
Giải bảy96085321

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 02/04/2018

Đặc biệt19012
Giải nhất66979
Giải nhì6628359645
Giải ba805497968585104
142612018212310
Giải tư2145455550768695
Giải năm946888742843
164075132174
Giải sáu241219499
Giải bảy37105642

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 01/04/2018

Đặc biệt75571
Giải nhất12597
Giải nhì4717645144
Giải ba469916761810970
520114115554675
Giải tư3076149621221056
Giải năm352692903196
570562203395
Giải sáu480715079
Giải bảy88172931

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 31/03/2018

Đặc biệt34439
Giải nhất50618
Giải nhì8280647504
Giải ba813122837464402
965802056199757
Giải tư4464261412839395
Giải năm919542703588
070844869241
Giải sáu661946612
Giải bảy93239887

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 30/03/2018

Đặc biệt44900
Giải nhất01901
Giải nhì4263214394
Giải ba303209764707411
776858300719932
Giải tư2110115919246040
Giải năm172822306406
110308163736
Giải sáu483540546
Giải bảy90117647

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 29/03/2018

Đặc biệt46168
Giải nhất35100
Giải nhì4544242480
Giải ba594441424749844
409766960887369
Giải tư5588205806138750
Giải năm654447352565
619019930367
Giải sáu883262435
Giải bảy00983803

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 28/03/2018

Đặc biệt23588
Giải nhất71527
Giải nhì7695030288
Giải ba964714022052454
599324207181229
Giải tư4262523257674869
Giải năm240938513971
138100501355
Giải sáu826292764
Giải bảy85429421

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 27/03/2018

Đặc biệt18467
Giải nhất74831
Giải nhì6279841578
Giải ba493599434536789
217706308239644
Giải tư7280765032584403
Giải năm345057076461
892908755656
Giải sáu924622968
Giải bảy67221812

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 26/03/2018

Đặc biệt07223
Giải nhất61711
Giải nhì4685595485
Giải ba737378460941964
125366204918346
Giải tư3979582833799170
Giải năm932628118997
842718508596
Giải sáu869181503
Giải bảy62550469

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 25/03/2018

Đặc biệt96594
Giải nhất37031
Giải nhì4875554059
Giải ba648221442905518
877771221551378
Giải tư1427548145719027
Giải năm865717569798
014374247734
Giải sáu772877409
Giải bảy93210287

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 24/03/2018

Đặc biệt05545
Giải nhất79663
Giải nhì5981506489
Giải ba127370351900128
814652601357782
Giải tư7986924973499397
Giải năm154443675667
841328114317
Giải sáu251315489
Giải bảy67859709

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 23/03/2018

Đặc biệt14613
Giải nhất30643
Giải nhì4729664127
Giải ba074525943433491
294325216063793
Giải tư7248035983466404
Giải năm496713174677
818715052217
Giải sáu192442506
Giải bảy34769926

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 22/03/2018

Đặc biệt29539
Giải nhất92285
Giải nhì3669832134
Giải ba258006220092988
899239609531680
Giải tư0834247452780473
Giải năm223030209906
164748711894
Giải sáu178641625
Giải bảy16817182

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 21/03/2018

Đặc biệt68585
Giải nhất78440
Giải nhì9484683179
Giải ba524483597207845
955990886564268
Giải tư9181700363245539
Giải năm164823503563
068780356740
Giải sáu185205703
Giải bảy30606696

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 20/03/2018

Đặc biệt61165
Giải nhất44567
Giải nhì2779830957
Giải ba774389011386427
528332058352033
Giải tư6943492703440106
Giải năm514887127925
494691463357
Giải sáu840332188
Giải bảy37363377

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 19/03/2018

Đặc biệt08294
Giải nhất53318
Giải nhì6761347624
Giải ba457153644353579
131196339664525
Giải tư5127458414425678
Giải năm561047184781
559379869633
Giải sáu692037840
Giải bảy85836247

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 18/03/2018

Đặc biệt58038
Giải nhất30473
Giải nhì0235399831
Giải ba063067307395081
507995203395033
Giải tư7236339226300744
Giải năm837570121923
695457043545
Giải sáu005559489
Giải bảy05129960

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 17/03/2018

Đặc biệt81636
Giải nhất20400
Giải nhì7960966006
Giải ba644180766756587
547387234229170
Giải tư6227052491149120
Giải năm031572639675
120227811525
Giải sáu015811207
Giải bảy00666236

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 16/03/2018

Đặc biệt24049
Giải nhất13325
Giải nhì9853516883
Giải ba011525736878542
007987276619845
Giải tư0271998369068526
Giải năm973829487585
987087023554
Giải sáu687217133
Giải bảy13677822

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 15/03/2018

Đặc biệt46416
Giải nhất27906
Giải nhì3699831805
Giải ba012800591435543
943080292083986
Giải tư2642728171525097
Giải năm249190076147
043763397056
Giải sáu506865806
Giải bảy27128671

KQXSMB - Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 14/03/2018

Đặc biệt90354
Giải nhất08135
Giải nhì7839238911
Giải ba777715675938562
993805454906840
Giải tư7740897798907693
Giải năm072777393343
890708917125
Giải sáu251088423
Giải bảy29750654

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc KQXSMB - Xổ số thủ đô Hà Nội 30, 100 ngày, theo năm. Bạn có thể xem kết quả lô đề MB 24h miễn phí tại đây

Ngoài ra bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết sổ kết quả của các tỉnh thành khu vực miền Trung, miền Nam chi tiết, với phương pháp này bạn có thể dễ dàng theo dõi kết quả tài xiu và tịch miền trung chi tiết nhất.