Thống kê đầu đuôi theo giải đặc biệt

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số - Thống kê đầu đuôi giải ĐB KQXS cho kết quả xổ số miền bắc, cho kết quả xổ số từng tỉnh thành của miền trung và miền nam để cho bạn có thể theo dõi bạch thủ lô tô, số đề xuất hiện trong thời gian gần đây.

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn và thống kê chu kỳ đầu đuôi giải đặc biệt trong một khoảng thời gian.

Mọi kết quả đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính tối tâm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối dành cho người chơi.

Kết quả thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Miền Bắc từ 22-12-2017 đến 21-01-2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21/01/2018 39
20/01/2018 63
19/01/2018 21
18/01/2018 01
17/01/2018 09
16/01/2018 66
15/01/2018 98
14/01/2018 21
13/01/2018 64
12/01/2018 77
11/01/2018 49
10/01/2018 44
09/01/2018 62
08/01/2018 08
07/01/2018 57
06/01/2018 89
05/01/2018 05
04/01/2018 74
03/01/2018 17
02/01/2018 31
01/01/2018 62
31/12/2017 59
30/12/2017 73
29/12/2017 73
28/12/2017 05
27/12/2017 16
26/12/2017 04
25/12/2017 63
24/12/2017 86
23/12/2017 69
Tổng 6
2
2
2
2
2
7
4
2
1

Kết quả thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Miền Bắc từ 22-12-2017 đến 21-01-2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21/01/2018 39
20/01/2018 63
19/01/2018 21
18/01/2018 01
17/01/2018 09
16/01/2018 66
15/01/2018 98
14/01/2018 21
13/01/2018 64
12/01/2018 77
11/01/2018 49
10/01/2018 44
09/01/2018 62
08/01/2018 08
07/01/2018 57
06/01/2018 89
05/01/2018 05
04/01/2018 74
03/01/2018 17
02/01/2018 31
01/01/2018 62
31/12/2017 59
30/12/2017 73
29/12/2017 73
28/12/2017 05
27/12/2017 16
26/12/2017 04
25/12/2017 63
24/12/2017 86
23/12/2017 69
Tổng 0
4
2
4
4
2
3
3
2
6