Thống kê đầu đuôi theo giải đặc biệt

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số - Thống kê đầu đuôi giải ĐB KQXS cho kết quả xổ số miền bắc, cho kết quả xổ số từng tỉnh thành của miền trung và miền nam để cho bạn có thể theo dõi bạch thủ lô tô, số đề xuất hiện trong thời gian gần đây.

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn và thống kê chu kỳ đầu đuôi giải đặc biệt trong một khoảng thời gian.

Mọi kết quả đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính tối tâm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối dành cho người chơi.

Kết quả thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Miền Bắc từ 27-03-2018 đến 26-04-2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25/04/2018 50
24/04/2018 45
23/04/2018 69
22/04/2018 68
21/04/2018 66
20/04/2018 61
19/04/2018 80
18/04/2018 22
17/04/2018 64
16/04/2018 46
15/04/2018 52
14/04/2018 70
13/04/2018 01
12/04/2018 18
11/04/2018 65
10/04/2018 88
09/04/2018 23
08/04/2018 63
07/04/2018 98
06/04/2018 09
05/04/2018 94
04/04/2018 82
03/04/2018 46
02/04/2018 12
01/04/2018 71
31/03/2018 39
30/03/2018 00
29/03/2018 68
28/03/2018 88
Tổng 3
2
2
1
3
2
8
2
4
2

Kết quả thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Miền Bắc từ 27-03-2018 đến 26-04-2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25/04/2018 50
24/04/2018 45
23/04/2018 69
22/04/2018 68
21/04/2018 66
20/04/2018 61
19/04/2018 80
18/04/2018 22
17/04/2018 64
16/04/2018 46
15/04/2018 52
14/04/2018 70
13/04/2018 01
12/04/2018 18
11/04/2018 65
10/04/2018 88
09/04/2018 23
08/04/2018 63
07/04/2018 98
06/04/2018 09
05/04/2018 94
04/04/2018 82
03/04/2018 46
02/04/2018 12
01/04/2018 71
31/03/2018 39
30/03/2018 00
29/03/2018 68
28/03/2018 88
Tổng 4
3
4
2
2
2
3
0
6
3